Отчетност за носителите на јавните функции


Наративен извештај


Поддржувајќи ги заложбите на Владата на Република Северна Македонија за поголема дигитална транспарентност, подолу можете да ги погледнете или преземете Наративните извештаи за активностите на претседателот и членовите на Инспекцискиот совет.

Финансиски извештај


Поддржувајќи ги заложбите на Владата на Република Северна Македонија за поголема дигитална транспарентност, подолу можете да ги погледнете или преземете Финансиските извештаи за трошоците на претседателот и членовите на Инспекцискиот совет.

Веб порталот е изработен со поддршка на Проектот на ЕБОР – „Поддршка за подобрување на ефективноста на инспекциските служби во Северна Македонија“. Информациите објавени на оваа веб страница не ги одразуваат ставовите на Европската банка за обнова и развој или Владата на Луксембург.

ул. Даме Груев бр.3 блок 2, локал 5

1000 Скопје

Република Северна Македонија

Контакт телефон: +389 02 310 30 30

Електронска адреса: contact@is.gov.mk