02 3121 077
Иницијативи

Поднесете онлајн иницијатива до Инспекцискиот совет

Ако иницијативата ја поднесете анонимно Инспекцискиот совет нема да биде во можност да ви прати одговор или од вас да побара додатни информации.

Пополнување на формуларот подолу врши по електронски пат и ќе мора да се пополни со оние податоци што ви е потребно за да се разгледа вашата иницијатива.

Инспекцискиот совет ви обезбедува доверливост на сите информации и оваа информација ќе биде искористена само за вашиот проблем.

Анонимно

Назив на поднесувачот


Адреса на поднесувачот


Внесете ги податоците за субјектот против кого ја поднесувате иницијативата

Назив на субјектот


Локација на субјектот