02 3121 077
{{Title}}
{{Content}}
{{DatePublished}}
ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТ ЗА ИНСПЕКТОР ЗА ВТОРАТА ИСПИТНА СЕСИЈА ЗА 2019 ГОДИНА