02 3121 077
{{Title}}
{{Content}}
{{DatePublished}}
Уредба со законска сила за примена на Законот за инспекциски надзор за време на кризна состојба