Известување за термин за испит за лиценца-општ дел за кандидати за инспектори од интерактивна обука во период март-мај 2022 година


Известување за термин за испит-општ дел март-мај 2022

Веб порталот е изработен со поддршка на Проектот на ЕБОР – „Поддршка за подобрување на ефективноста на инспекциските служби во Северна Македонија“. Информациите објавени на оваа веб страница не ги одразуваат ставовите на Европската банка за обнова и развој или Владата на Луксембург.