Соопштение за јавност за одржана 309-та редовна седница на Инспекциски Совет


Соопштение за јавност од 309-та редовна седница на ИС

Веб порталот е изработен со поддршка на Проектот на ЕБОР – „Поддршка за подобрување на ефективноста на инспекциските служби во Северна Македонија“. Информациите објавени на оваа веб страница не ги одразуваат ставовите на Европската банка за обнова и развој или Владата на Луксембург.