Телефонската централа на Инспекцискиот совет е повторно  достапна

Почитувани,

Ве известуваме дека телефонската централа на Инспекцискиот совет е повторно  достапна за воспоставување на надворешни повици.

Контакт со Инспекцискиот совет можете да остварите на  следниот телефонски број 02 310 30 30.

Ви благодариме на разбирањето.

ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА СОРАБОТКАТА ПОМЕЃУ ИНСПЕКЦИСКИОТ СОВЕТ И ЕБОР

По успешното завршување на двете фази од Проектот – Поддршка за подобрување на ефективноста на инспекциите во Република Северна Македонија и реализирање на сите планирани активности, на 14.02.2022 година официјално започна третата фаза на соработка со Европската банка за обнова и развој (ЕБОР), во која ќе се реализира  Проектот – Проширување на поддршката на инспекциските реформи во Северна Македонија – Изработка на 13 модули за проширување на софтверот е-Инспектор.

Во рамки на проектот предвидена е реализација на следните активности:

  • Изработка на Анализа на трошоци и придобивки за опциите за хостирање на системот е-инспектор. Анализата треба да ги елаборира економските и техничките аспекти на хостирање и одржување на е-инспекторот, врз основа на која Инспекцискиот совет ќе донесе одлука за најдобра и најисплатлива опција за хостирање на системот е-инспектор.
  • Подготовка на тендерска документација со техничка спецификација за изработка на модулите на е-Инспектор за 13-те инспекторати.
  • Изработка/проширување на софтверот е-Инспектор со 13 дополнителни модули, односно автоматизирање на следните процеси: спроведување на инспекцискиот надзор, планирање и ИТ поддршка.

Во рамки на проектот ќе бидат опфатени 13 инспекторати, и тоа: Државен инспекторат за земјоделство, Државен просветен инспекторат, Државен санитарен и здравствен инспекторат, Државен инспекторат за шумарство и ловство, Државен инспекторат за транспорт, Државен инспекторат за животна средина, Државен инспекторат за техничка инспекција, Државен инспекторат за градежништво и урбанизам, Државен комунален инспекторат, Инспекторат за употреба на јазиците, Државен инспекторат за локална самоуправа, Државен девизен инспекторат и Агенцијата за храна и ветеринарство.

Проект е предвидено да трае 18 месеци.

Доделени лиценци за инспектори од областа на земјоделство, шумарство, ветеринарство и безбедност на храна

На ден 16.2.2022 година во просториите на Инспекцискиот совет со почеток во 12 часот, Претседателката на Советот м-р Магдалена Филиповска Грашкоска заедно со надлежниот Член од Областа на земјоделство, шумарство, ветеринарство и безбедност на храна Меџит Јусуфи, директорот на Државниот инспекторат за земјоделство Зоран Шапуриќ и директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство Николче Бабовски, доделија 11 лиценци за инспектори од областа на земјоделство, шумарство, ветеринарство и безбедност на храна, кои успешно ја реализираа целата постапка за стекнување со лиценца за инспектор согласно Законот за инспекциски надзор.

Веб порталот е изработен со поддршка на Проектот на ЕБОР – „Поддршка за подобрување на ефективноста на инспекциските служби во Северна Македонија“. Информациите објавени на оваа веб страница не ги одразуваат ставовите на Европската банка за обнова и развој или Владата на Луксембург.

ул. Даме Груев бр.3 блок 2, локал 5

1000 Скопје

Република Северна Македонија

Контакт телефон: +389 02 310 30 30

Електронска адреса: contact@is.gov.mk