Остварена средба со Агенцијата за надзор на пазарот на БИХ

На ден 26.04.2023 година во работна посета на Инспекцискиот совет беа претставници од  Агенцијата за надзор на пазарот на БИХ- Едуард Шакота, заменик директор, Самир Бекто, помошник директор и Младен Батковиќ, стручен соработник за опрема под притисок, кои остварија средба со Даниела Рендевска, Претседателката на Инспекцискиот совет и надлежниот член од Област 1 Игор Вељаноски.
На средбата беа присутни и претставници од Државниот пазарен инспекторат на Република Северна Македонија.
На средбата гостите од БИХ ги запознаа присутните за работата на Агенцијата и нејзините активности во врска со надзорот на пазарот во БИХ, начинот на вршење на инспекцискиот надзор според законските прописи на БИХ и статусот на инспекторите. Од страна на Претседателката Рендевска и членот на Инспекцискиот совет Вељаноски, беше истакната важноста на алатката Е-инспектор чија функција им беше презентирана на претставниците од БИХ.
Присутните, го искажаа своето задоволство од посетата и изразија желба за понатамошна меѓусебна соработка.

СРЕДБИ ЗА ЗАЈАКНУВАЊЕ НА СОРАБОТКАТА ПОМЕЃУ ИНСПЕКЦИСКИОТ СОВЕТ И ИНСПЕКЦИСКИТЕ СЛУЖБИ

Во наредниот период Инспекцискиот совет планира реализација на средби со инспекциските служби, со цел зајакнување на соработката. На 25 април 2023 година се одржа средба со Државниот инспекторат за земјоделство. На состанокот акцентот беше ставен за важноста и корисноста на новата алатка за електронско спроведување на инспекцискиот надзор, Е-Инспектор. Со оглед дека модулот за Државниот инспекторат за земјоделство е сеуште во развој, на состанокот се дискутираше за отворените прашања во врска со спецификите на Инспекторатот и идентификуваните проблеми, по што се донесоа заклучоци за надминување на истите. Покрај тоа, на состанокот се разговараше и за можностите кои ги нуди ЛМС платформата во однос на поставување на специјализирани обуки за потребите на инспекторатите. На состанокот се заклучи дека важноста од одржување на вакви средби на редовна основа, е од круцијално значење за ефикасно и ефективно функционирање и дејствување, како на Инспекцискиот совет, така и на инспекциските служби.

Соопштение за јавност за одржана 305-та и 306-та седница на ИС

Соопштение за јавност од 305-та редовна седница на ИС

Соопштение за јавност од 306-та вонредна седница на ИС

Реализирани активности во рамки на Проектот – Развој на информацискиот систем за инспекциски надзор Е – Инспектор

Во рамки на Проектот – Развој на информацискиот систем за инспекциски надзор, Е – Инспектор, кој се развива со поддршка на Европската банка за обнова и развој (ЕБРД), во изминатиот период се работеше на подобрување на функционалностите на тест околината за трите пилот инспекторати (ДПИ, ДУИ и ДТИ) и Инспекцискиот совет, преку изработка на ГАП Анализа. Наодите утврдени во анализата се аплицирани во софтверот и истиот е поставен на продукција. Оттука, спроведувањето на инспекцискиот надзор за Државниот пазарен инспекторат, Државниот управен инспекторат и Државниот трудов инспекторат, како и давањето на налозите за вонреден инспекциски надзор од страна на Инспекцискиот совет веќе се спроведува и преку Информацискиот систем Е-Инспектор.

Исто така во изминатиот период се одржаа работилници за идентификување на спецификите при вршење на инспекциски надзор за Државниот инспекторат за земјоделство, Агенцијата за храна и ветеринарство и Државниот инспекторат за употреба на јазиците и нивните модули се во фаза на изработка. Во меѓувреме овие три инспекциски служби потпишаа договори за користење на податоци преку Платформата за интероперабилност со Централниот регистар, Агенцијата за вработување и Царинската управа.

Во тек се работилници со инспекторатите предвидени за развој од вториот квартал и тоа: Државниот инспекторат за животна средина, Државниот просветен инспекторат и Државниот санитарен и здравствен инспекторат. Во следните три месеци, за овие три инспекторати ќе следи потпишување на договори за користење на податоци од Централниот регистар, Агенцијата за вработување и Царинската управа, како и развој на нивните модули, при што ќе бидат земени во предвид нивните специфики при вршење на инспекцискиот надзор.

Е – Инспектор за новите 13 инспекциски служби планирани во рамки на проектот ќе биде целосно функционален по завршување на развојот на сите 13 модули, односно во март 2024 година.

Соопштение за јавност за одржана 304-та седница на ИС

Соопштение за јавност од 304-та редовна седница на ИС

Веб порталот е изработен со поддршка на Проектот на ЕБОР – „Поддршка за подобрување на ефективноста на инспекциските служби во Северна Македонија“. Информациите објавени на оваа веб страница не ги одразуваат ставовите на Европската банка за обнова и развој или Владата на Луксембург.

ул. Даме Груев бр.3 блок 2, локал 5

1000 Скопје

Република Северна Македонија

Контакт телефон: +389 02 310 30 30

Електронска адреса: contact@is.gov.mk