Известување за термин за полагање на испит за лиценца –општ дел, за кандидати за инспектори од интерактивна обука во период март – мај 2023 година

4.Веб известување за испит март – мај 2023(1)

Одлука за избор на кандидат по интерен оглас број 1/2023 за унапредување на административeн службеник

Одлука за избор

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 1/2023 за унапредување на 1 (еден) административeн службеник во Инспекцискиот совет

01-2023 Интерен оглас и пријава

Пријава за оглас

 

Соопштение за јавност за одржана 307-та и 308-та редовна седница на Инспекциски Совет

Соопштение за јавност од 307-та редовна седница на ИС

Соопштение за јавност од 308-та редовна седница на ИС

Веб порталот е изработен со поддршка на Проектот на ЕБОР – „Поддршка за подобрување на ефективноста на инспекциските служби во Северна Македонија“. Информациите објавени на оваа веб страница не ги одразуваат ставовите на Европската банка за обнова и развој или Владата на Луксембург.

ул. Даме Груев бр.3 блок 2, локал 5

1000 Скопје

Република Северна Македонија

Контакт телефон: +389 02 310 30 30

Електронска адреса: contact@is.gov.mk