Trajnim interaktiv


Kalendari i trajnimit


Të dashur kandidatë për inspektorë, për të planifikuar sa më mirë kohën tuaj, në këtë pjesë të faqes në internet mund të shihni orarin për mbajtjen e trajnimeve interaktive, sipas dinamikës së parashikuar në Programin e Trajnimit Interaktiv për marrjen e licencës së inspektorit. Këtu, në mënyrë të qartë paraqiten orari për realizimin e përmbajtjes së Programit, kohëzgjatja e temave, mënyra e realizimit të tyre, etj.

Program interaktiv trajnimit


Në përputhje me nenin 42 të Ligjit për Inspektimin, ju, të dashur kandidatë për inspektorë, merrni pjesë në trajnim për marrjen e licencës së inspektorit, i cili përbëhet nga dy pjesë me një kohëzgjatje totale prej 12 muajsh. Prej tyre, tre muaj trajnim interaktiv dhe nëntë muaj punë praktike dhe trajnim gjatë punës. Programi për trajnimin tre-mujor ndërveprues miratohet nga Këshilli dhe mund ta shihni më poshtë, në mënyrë që të njiheni me kohë me përmbajtjen dhe temat që duhet të zotëroni para se të jepni provimin për marrjen e licencës për inspektor.

Web portali u zhvillua me mbështetjen e Projektit BERZH - "Mbështetje për të përmirësuar efektivitetin e shërbimeve të inspektimit në Maqedonisë së Veriut". Informacioni i botuar në këtë faqe në internet nuk pasqyron pikëpamjet e Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim ose Qeverisë së Luksemburgut.

Rruga Dame Gruev nr. 3 Blloku 2, Dyqani 5

1000 Shkup

Republika e Maqedonisë së Veriut

Telefoni i kontaktit: +389 (0)2 3121 077

Adresa e emailit: contact@is.gov.mk