Listat kontrolluese

NË KUADËR TË PROJEKTIT “MBËSHTETJE PËR PËRMIRËSIMIN E EFIKASITETIT TË SHËRBIMEVE TË INSPEKTIMIT”, I MBËSHTETUR NGA BERZH, IDEAS DEPO SË BASHKU ME KËSHILLIN INSPEKTIMI PËRGATITUR NJË NUMRAT PËRKATËSE LISTAT KONTROLLUESE

Qëllimi i listave të kontrollit është të lehtësojnë dhe harmonizojnë procesin e inspektimit, për ta bërë atë një sistem kontrolli, jo një sistem shtypjeje dhe ndëshkimi. Listat gjithashtu kanë një qëllim edukativ, dmth rrisin uniformitetin dhe vetëdijen e subjekteve të mbikëqyrjes dhe harmonizimin e tyre vullnetar me detyrimet specifike ligjore, dhe në të njëjtën kohë ata arrijnë transparencë më të madhe në zbatimin e procedurës së inspektimit.

Përveç listave të kontrollit të zhvilluara në kuadër të projektit “Mbështetje për të përmirësuar efektivitetin e shërbimeve të inspektimit”, listat e kontrolleve u krijuan nga vetë shërbimet e inspektimit.

Listat e kontrollit publikohen në faqet e internetit të shërbimeve të inspektimit, si dhe në faqet e internetit të Këshillit të Inspektimit dhe Qendrës së Politikave të Zhvillimit IDEAS DePo.

Web portali u zhvillua me mbështetjen e Projektit BERZH - "Mbështetje për të përmirësuar efektivitetin e shërbimeve të inspektimit në Maqedonisë së Veriut". Informacioni i botuar në këtë faqe në internet nuk pasqyron pikëpamjet e Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim ose Qeverisë së Luksemburgut.

Rruga Dame Gruev nr. 3 Blloku 2, Dyqani 5

1000 Shkup

Republika e Maqedonisë së Veriut

Telefoni i kontaktit: +389 02 310 30 30

Adresa e emailit: contact@is.gov.mk