Metodologjitë e vlerësimit të rrezikut

NË KUADËR TË PROJEKTIT “MBËSHTETJE PËR PËRMIRËSIMIN E EFEKTIVITETIT TË SHËRBIMEVE TË INSPEKTIMIT”, METODOLOGJITË E VLERËSIMIT TË RREZIKUT JANË ZHVILLUAR

Qendra për Politikat e Zhvillimit IDEAS DePo në bashkëpunim me Këshillin e Inspektimit, në kuadër të projektit “Mbështetje për të përmirësuar efektivitetin e shërbimeve të inspektimit” mbështetur nga Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim BERZH, si pjesë e aktiviteteve të saj zhvilloi 15 Metodologji të Vlerësimit të Riskut për 13 inspektorate dhe 2 shërbime inspektimi, si një detyrim që buron nga Ligji i ri për Mbikëqyrjen e Inspektimit.

Qëllimi i këtyre metodologjive është të vlerësojë rrezikun bazuar në identifikimin e rreziqeve, si dhe të vlerësojë ashpërsinë e pasojave të dëmshme dhe probabilitetin e shfaqjes së tyre. Vlerësimi i rrezikut bëhet gjatë përgatitjes së planit vjetor të punës së shërbimit të inspektimit.

Metodologjitë e vlerësimit të rrezikut janë miratuar nga drejtuesit e shërbimeve të inspektimit, pasi kanë marrë një mendim pozitiv nga Këshilli i Inspektimit, dhe ato janë publikuar në faqen e internetit të Këshillit të Inspektimit.

Web portali u zhvillua me mbështetjen e Projektit BERZH - "Mbështetje për të përmirësuar efektivitetin e shërbimeve të inspektimit në Maqedonisë së Veriut". Informacioni i botuar në këtë faqe në internet nuk pasqyron pikëpamjet e Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim ose Qeverisë së Luksemburgut.

Rruga Dame Gruev nr. 3 Blloku 2, Dyqani 5

1000 Shkup

Republika e Maqedonisë së Veriut

Telefoni i kontaktit: +389 02 310 30 30

Adresa e emailit: contact@is.gov.mk