Përgjegjësia për bartësit e funksioneve publike


Raport narrativ


Duke mbështetur përpjekjet e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut për një transparencë më të madhe dixhitale, mund t'i shihni më poshtë ose të shkarkoni Raportet Narrative mbi aktivitetet e Presidentit dhe anëtarëve të Këshillit të Autoriteteve të Inspektimit.

Web portali u zhvillua me mbështetjen e Projektit BERZH - "Mbështetje për të përmirësuar efektivitetin e shërbimeve të inspektimit në Maqedonisë së Veriut". Informacioni i botuar në këtë faqe në internet nuk pasqyron pikëpamjet e Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim ose Qeverisë së Luksemburgut.

Rruga Dame Gruev nr. 3 Blloku 2, Dyqani 5

1000 Shkup

Republika e Maqedonisë së Veriut

Telefoni i kontaktit: +389 02 310 30 30

Adresa e emailit: contact@is.gov.mk