Kontakt


REPUBLIKA E MAQEDONISË SË VERIUT

KESHILLI I INSPEKTIMIT

 

Rruga Dame Gruev nr. 3 Blloku 2, Lokal 5

1000 Shkup

Republika e Maqedonisë së Veriut

Telefoni: +389 02 310 30 30

Е-mail:  contact@is.gov.mk

Faqe në internet: www.is.gov.mk

Orari i punës: çdo ditë pune nga ora 8.00 – 16.00

Orari i punës i Regjistrit për marrjen e dokumenteve: çdo ditë pune nga ora 12.00 deri në orën 16.00

 

Zyrtar i ndërmjetësimit të informacionit publik

 

Maja Srezoska

Telefoni: +389 (0) 2 02 310 30 30

E-mail: m.srezoska@is.gov.mk

 

Zyrtari për mbrojtjen e të dhënave personale

Cedomir Stefanovski

E-mail: c.stefanoski@is.gov.mk

Telefoni: +389 (0) 2 02 310 30 30

 

 

Oficeri i Rinisë

 

Cedomir Stefanovski

Phone: +389 02 310 30 30

E-mail: c.stefanoski@is.gov.mk

 

 

Web portali u zhvillua me mbështetjen e Projektit BERZH - "Mbështetje për të përmirësuar efektivitetin e shërbimeve të inspektimit në Maqedonisë së Veriut". Informacioni i botuar në këtë faqe në internet nuk pasqyron pikëpamjet e Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim ose Qeverisë së Luksemburgut.

Rruga Dame Gruev nr. 3 Blloku 2, Dyqani 5

1000 Shkup

Republika e Maqedonisë së Veriut

Telefoni i kontaktit: +389 02 310 30 30

Adresa e emailit: contact@is.gov.mk