Контакт


РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

ИНСПЕКЦИСКИ СОВЕТ

 

ул. Даме Груев бр. 3 блок 2, локал 5

1000 Скопје

Република Северна Македонија

Телефон: +389 02 310 30 30

Е-пошта:  contact@is.gov.mk

Веб страница: www.is.gov.mk

Работно време: секој работен ден од 8.00 – 16.00 часот

Работно време на Писарница за прием на документи: секој работен ден од 08.00 до 16.00 часот

Посредување со информации од јавен карактер

Образец за барање за слободен пристап до информации од јавен карактер

Службено лице за посредување со информации од јавен карактер

Маја Срезоска

Е-пошта: m.srezoska@is.gov.mk

Андријана Алексова

Е-пошта: a.aleksova@is.gov.mk

Офицер за заштита на лични податоци

Чедомир Стефановски

Е-пошта: c.stefanoski@is.gov.mk

Телефон: +389 02 310 30 30

Лице за заштитено внатрешно пријавување

Чедомир Стефановски

Телефон: +389 02 310 30 30

Е-пошта: c.stefanoski@is.gov.mk

Службеник за млади

Чедомир Стефановски

Телефон: +389 02 310 30 30

Е-пошта: c.stefanoski@is.gov.mk

 

 

Веб порталот е изработен со поддршка на Проектот на ЕБОР – „Поддршка за подобрување на ефективноста на инспекциските служби во Северна Македонија“. Информациите објавени на оваа веб страница не ги одразуваат ставовите на Европската банка за обнова и развој или Владата на Луксембург.

ул. Даме Груев бр.3 блок 2, локал 5

1000 Скопје

Република Северна Македонија

Контакт телефон: +389 02 310 30 30

Електронска адреса: contact@is.gov.mk