Контакт


РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

ИНСПЕКЦИСКИ СОВЕТ

 

ул. Даме Груев бр. 3 блок 2, локал 5

1000 Скопје

Република Северна Македонија

Телефон: +389 (0)2 3121 077

Е-пошта:  contact@is.gov.mk

Веб страница: www.is.gov.mk

Работно време: секој работен ден од 8.00 – 16.00 часот

Работно време на Писарница за прием на документи: секој работен ден од 12.00 до 16.00 часот

 

Службено лице за посредување со информации од јавен карактер

 

Образец за барање за слободен пристап до информации од јавен карактер

Елизабета Кучера

Телефон: +389 (0)2 3121 077

Е-пошта: b.kuchera@is.gov.mk

Маја Срезоска

Телефон: +389 (0)2 3121 077

Е-пошта: m.srezoska@is.gov.mk

 

Офицер за заштита на лични податоци

 

Елизабета Кучера

Телефон: +389 (0)2 3121 077

Е-пошта: b.kuchera@is.gov.mk

 

Лице за прием на пријави доставени заради заштитено внатрешно пријавување

 

Сашко Младеновски

Телефон: +389 02 3121 077

Е-пошта:  s.mladenovski@is.gov.mk

 

Службеник за млади

 

Далила Чекиќ

Телефон: +389 02 3121 077

Е-пошта:  d.chekik@is.gov.mk

 

 

 

Веб порталот е изработен со поддршка на Проектот на ЕБОР – „Поддршка за подобрување на ефективноста на инспекциските служби во Северна Македонија“. Информациите објавени на оваа веб страница не ги одразуваат ставовите на Европската банка за обнова и развој или Владата на Луксембург.

ул. Даме Груев бр.3 блок 2, локал 5

1000 Скопје

Република Северна Македонија

Контакт телефон: +389 (0)2 3121 077

Електронска адреса: contact@is.gov.mk