Бисера Настасијевиќ Варџиска записникhttps://is.gov.mk/wp-content/uploads/2023/07/Бисера-Настасијевиќ-Варџиска.pdf

Веб порталот е изработен со поддршка на Проектот на ЕБОР – „Поддршка за подобрување на ефективноста на инспекциските служби во Северна Македонија“. Информациите објавени на оваа веб страница не ги одразуваат ставовите на Европската банка за обнова и развој или Владата на Луксембург.