Претседател на Инспекциски совет
м-р МАГДАЛЕНА ФИЛИПОВСКА ГРАШКОСКА

m.graskoska@is.gov.mk

Претседател на Инспекциски совет од 3.8.2017 година.

Родена е на 10.1.1982 година во Скопје.

Дипломирала во 2005 година на Универзитет Св. Кирил и Методиј, Правен факултет „Јустинијан Први“, отсек правни науки, а во 2010 година магистрирала на Универзитетот Св. Кирил и Методиј, Правен факултет „Јустинијан Први“, во областа на деловното право (Трговско право, Заштита на потрошувачи, Меѓународни трговски договори, Преземање на друштва, Корпоративно управување, Банкарско право, Стечајно право, Финансиски и стратегиски менаџмент, Маркетинг, итн.).

Покрај мајчиниот македонски јазик, активно го користи англискиот јазик (CEFR ниво – Ц1).

Целосно е компјутерски писмена, вклучувајќи користење на Windows™, MS Office™ (Microsoft Office Specialist for Word 2013) и други специјализирани програми.

Во повеќе од 15 годишната професионална кариера, работела на повеќе работни и раководни места во јавната администрација на Република Северна Македонија, вклучувајќи ги Секретаријатот за законодавство на Владата на Република Северна Македонија и Министерството за финансии.

Присуствувала на бројни меѓународни и домашни конференции, семинари и работилници, а поседува и сертификати за обучувач, управување со човечки ресурси и управување темелено на компетенции.

Веб порталот е изработен со поддршка на Проектот на ЕБОР – „Поддршка за подобрување на ефективноста на инспекциските служби во Северна Македонија“. Информациите објавени на оваа веб страница не ги одразуваат ставовите на Европската банка за обнова и развој или Владата на Луксембург.

ул. Даме Груев бр.3 блок 2, локал 5

1000 Скопје

Република Северна Македонија

Контакт телефон: +389 (0)2 3121 077

Електронска адреса: contact@is.gov.mk