Земјоделство, шумарство, ветеринарство и безбедност на храна
ФИТИМ ЛОГА

f.lloga@is.gov.mk

Член на Инспекциски совет од 27.01.2014 година.

Роден е на 12.10.1985 година во Струга.

Дипломиран правник во Државниот Универзитет во Тетово во 2008.

Мајчин јазик Албански, активно го користи и англискиот јазик (CEFR ниво – Ц1)..

Сертификат за користење на Windows™, MS Office™ (Microsoft Office Specialist for Word ) во 2014 година и други специјализирани програми.

Работно искуство 13 години на повеќе работни и раководни места во јавната администрација на Република Северна Македонија.

Присуствувал на бројни меѓународни и домашни конференции, конгреси, семинари и работилници во Европа, Северна Америка, Азија.

 

Веб порталот е изработен со поддршка на Проектот на ЕБОР – „Поддршка за подобрување на ефективноста на инспекциските служби во Северна Македонија“. Информациите објавени на оваа веб страница не ги одразуваат ставовите на Европската банка за обнова и развој или Владата на Луксембург.

ул. Даме Груев бр.3 блок 2, локал 5

1000 Скопје

Република Северна Македонија

Контакт телефон: +389 (0)2 3121 077

Електронска адреса: contact@is.gov.mk