Членови на ИС
ЈУЛИЈАНА СИЛЈАНОВСКА

j.siljanovska@is.gov.mk

Член на Инспекциски совет од област на надзор на пазарот, работни односи и безбедност и здравје при работа од 3.8.2017 година.

Родена на 1.1.1962 година во Битола.

Основно образование и Гимназија заврши во Битола, а дипломира во 1986 година, на Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје, во областа на општествените науки (ННСГ- социологија).

Покрај мајчиниот македонски јазик, активно го користи англискиот јазик (ФЦЕ ниво – Б2), како и јазиците од поранешна Југославија.

Целосно е компјутерски писмена, вклучувајќи користење на Windows™, MS Office™ (Microsoft Office Specialist for Word 2013) и други специјализирани програми.

Од 1995-2014 година работела во АВРМ-Центар за вработување Битола, на работно место Советник-Координатор.

Во периодот од 2014-2016 година била Пратеник во Собранието на РСМ.

Присуствувала на бројни меѓународни и домашни конференции, конгреси, семинари и работилници.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Веб порталот е изработен со поддршка на Проектот на ЕБОР – „Поддршка за подобрување на ефективноста на инспекциските служби во Северна Македонија“. Информациите објавени на оваа веб страница не ги одразуваат ставовите на Европската банка за обнова и развој или Владата на Луксембург.

ул. Даме Груев бр.3 блок 2, локал 5

1000 Скопје

Република Северна Македонија

Контакт телефон: +389 02 310 30 30

Електронска адреса: contact@is.gov.mk