Стручна служба
Елизабета Кучера

  • Звање и назив на работно место: Советник за стратешко планирање и човечки ресурси
  • Е-адреса: b.kuchera@is.gov.mk
  • Телефон: 072-313-077

Веб порталот е изработен со поддршка на Проектот на ЕБОР – „Поддршка за подобрување на ефективноста на инспекциските служби во Северна Македонија“. Информациите објавени на оваа веб страница не ги одразуваат ставовите на Европската банка за обнова и развој или Владата на Луксембург.

ул. Даме Груев бр.3 блок 2, локал 5

1000 Скопје

Република Северна Македонија

Контакт телефон: +389 02 310 30 30

Електронска адреса: contact@is.gov.mk