Одржан состанок помеѓу г-ѓа Славица Грковска, заменик на Претседателот на Владата на РСМ задолжен за политики за добро владеење, Инспекцискиот совет и Инспекциските служби


Веб порталот е изработен со поддршка на Проектот на ЕБОР – „Поддршка за подобрување на ефективноста на инспекциските служби во Северна Македонија“. Информациите објавени на оваа веб страница не ги одразуваат ставовите на Европската банка за обнова и развој или Владата на Луксембург.