Инспектори


Почитувани инспектори,

На овие страници можете да најдете информации кои ќе ви помогнат подобро да ја вршите вашата работа, но и за процесот на инспекциски надзор, вклучувајќи ги вашите права и обврски.

Информациите на оваа веб страница, наменети првенствено за вас, драги инспектори, се групирани во три категории: 1) генерички обуки, 2) корисни документи и 3) прописи. Тука ќе ги имате секогаш на располагање информациите кои се поврзани со вашето стручно усовршување, ажурна листа на прописите од т.н. хоризонтално законодавство и други документи кои ќе ви бидат од корист во работата.

 

 

 

Веб порталот е изработен со поддршка на Проектот на ЕБОР – „Поддршка за подобрување на ефективноста на инспекциските служби во Северна Македонија“. Информациите објавени на оваа веб страница не ги одразуваат ставовите на Европската банка за обнова и развој или Владата на Луксембург.

ул. Даме Груев бр.3 блок 2, локал 5

1000 Скопје

Република Северна Македонија

Контакт телефон: +389 02 310 30 30

Електронска адреса: contact@is.gov.mk