Поранешни претседатели и членови


 

Ванчо Каргов, претседател на Инспекциски совет, од 22.01.2014 до 31.07.2015 година.

Влатко Илиевски, претседател на Инспекциски совет, од  18.08.2016 до 11.07.2017 година.

м-р Магдалена Филиповска Грашкоска, Претседател на Инспекциски совет од 3.8.2017  до 18.04.2022 година.

 

Александар Брезовски, член на Инспекциски совет за област пазар, работни односи и безбедност и здравје при работа, од 22.01.2014 до 11.07.2017 година.

Марина Поповска Домазетова, член на Инспекциски совет за област животна средина и заштита на здравјето на луѓето, од 22.01.2014 до 11.07.2017 година.

Иринка Ќосева, член на Инспекциски совет за област градежништво, урбанизам, комунални работи и транспорт, од 23.04.2014 до 11.07.2017 година.

В.Д. претседател на Инспекциски совет од 31.07.2015 до 17.08.2016 година.

Војислав Димитровски, член на Инспекциски совет за област земјоделство, шумарство, ветеринарство и безбедност на храна, од 22.01.2014 до 11.07.2017

Владимир Гиноски, член на Инспекциски совет за област земјоделство, шумарство, ветеринарство и безбедност на храна, од 03.08.2017 до 06.03.2018 година.

Горан Симоноски, член на Инспекциски совет за област образование, наука и култура, од 03.08.2017 до 17.07.2019 година.

Фитим Лога, член на Инспекциски совет за област земјоделство, шумарство, ветеринарство и безбедност на храна од 27.01.2014 до 3.10.2021 година.

м-р Методија Димовски, Член на Инспекциски совет за област на Животна средина и заштита на здравје на луѓето

Веб порталот е изработен со поддршка на Проектот на ЕБОР – „Поддршка за подобрување на ефективноста на инспекциските служби во Северна Македонија“. Информациите објавени на оваа веб страница не ги одразуваат ставовите на Европската банка за обнова и развој или Владата на Луксембург.

ул. Даме Груев бр.3 блок 2, локал 5

1000 Скопје

Република Северна Македонија

Контакт телефон: +389 02 310 30 30

Електронска адреса: contact@is.gov.mk