Ish-presidentët dhe ish-anëtarët


 

Vancho Kargov, President i Këshillit të Inspektimit, nga 22.01.2014 deri më 31.07.2015.

Vlatko Ilievski, President i Këshillit të Inspektimit, nga 18.08.2016 deri më 11.07.2017.

 

Aleksandar Brezovski, anëtar i Këshillit të Inspektimit për fushën e tregut, marrëdhëniet e punës dhe sigurinë dhe shëndetin në punë, nga 22.01.2014 deri më 11.07.2017.

Marina Popovska Domazetova, anëtare e Këshillit të Inspektimit për fushën e mjedisit dhe mbrojtjen e shëndetit të njeriut, nga 22.01.2014 deri më 11.07.2017.

Irinka Kjoseva, anëtare e Këshillit të Inspektimit për fushën e ndërtimit, urbanizmit, çështjeve komunale dhe transportit, nga 23.04.2014 deri më 11.07.2017.

V.D. Kryetar i Këshillit të Inspektimit nga 31.07.2015 deri më 17.08.2016.

Vojislav Dimitrovski, anëtar i Këshillit të Inspektimit për fushën e bujqësisë, pylltarisë, veterinarisë dhe sigurisë ushqimore, nga 22.01.2014 deri më 11.07.2017.

Fitim Lloga, anëtar i Këshillit të Inspektimit për fushën e bujqësisë, pylltarisë, veterinarisë dhe sigurisë ushqimore, nga 27.1.2017 deri më 3.10.2021.

Vladimir Ginoski, anëtar i Këshillit të Inspektimit për fushën e bujqësisë, pylltarisë, veterinarisë dhe sigurisë ushqimore, nga 03.08.2017 deri më 06.03.2018.

Goran Simonoski, anëtar i Këshillit të Inspektimit për Arsim, Shkencë dhe Kulturë, nga 03.08.2017 deri më 17.07.2019.

Web portali u zhvillua me mbështetjen e Projektit BERZH - "Mbështetje për të përmirësuar efektivitetin e shërbimeve të inspektimit në Maqedonisë së Veriut". Informacioni i botuar në këtë faqe në internet nuk pasqyron pikëpamjet e Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim ose Qeverisë së Luksemburgut.

Rruga Dame Gruev nr. 3 Blloku 2, Dyqani 5

1000 Shkup

Republika e Maqedonisë së Veriut

Telefoni i kontaktit: +389 02 310 30 30

Adresa e emailit: contact@is.gov.mk