Информации од јавен карактер


2023 Година

03-305-2023 Барање за пристап до информации од јавен карактер

03-305-2023 Одговор на Барање

03-417-2023 Барање за пристап до информации од јавен карактер

03-417-2023 Одговор на Барање

03-442-2023 Барање за пристап до информации од јавен карактер

03-442-2023 Одговор на Барање

03-443-2023 Барање за пристап до информации од јавен карактер

03-443-2023 Одговор на Барање

03-686-2023 Барање за пристап до информации од јавен карактер

03-686-2023 Одговор на Барање

03-622-2023 Барање за пристап до информации од јавен карактер

03-622-2023 Одговор на Барање

03-697-2023 Барање за пристап до информации од јавен карактер

03-697-2023 Одговор на Барање

03-308-2023 Барање за пристап до информации од јавен карактер

03-308-2023 Одговор на барање

03-601-2023 Барање за пристап до информации од јавен карактер

03-601-2023 Одговор на барање

03-743-2023 Барање за пристап до информации од јавен карактер

03-743-2023 Одговор на барање

03-871-2023 Барање за пристап до информации од јавен карактер

03-871-2023 Одговор на барање

03-885-2023 Барање за пристап до информации од јавен карактер

03-885-2023 Одговор на барање

03-905-2023 Барање за пристап до информации од јавен карактер

03-905-2023 Одговор на барање

03-911-2023 Барање за пристап до информации од јавен карактер

03-911-2023 Одговор на барање

03-918-2023 Барање за пристап до информации од јавен карактер

03-918-2023 Одговор на барање

03-948-2023 Барање за пристап до информации од јавен карактер

03-948-2023 Одговор на барање

03-966-2023 Барање за пристап до информации од јавен карактер

03-966-2023 Одговор на барање

03-994-2023 Барање за пристап до информации од јавен карактер

03-994-2023 Одговор на барање

03-1151-2023 Барање за пристап до информации од јавен карактер

03-1151-2023 Одговор на барање

 

2022 Година

03-395-2022 Барање за пристап до информации од јавен карактер

03-395-2022 Одговор на Барање

03-297-2022 Барање за пристап до информации од јавен карактер

03-297-2022 Одговор на Барање

03-1245-2022 Барање за пристап на информации од јавен карактер

03-1245-2022 Одговор на Барање

03-1381-2022 Барање за слободен пристап до информации од јавен карактер

03-1381-2022 Одговор на Барање

 

2021 Година

03-20-2021Барање за пристап до информации од јавен карактер

03-20-2021Одговор на Барање

03-200-2021Барање за пристап до информации од јавен карактер

03-200-2021Одговор на Барање

03-201-2021Барање за пристап до информации од јавен карактер

03-201-2021Одговор на Барање

03-202-2021Барање за пристап до информации од јавен карактер

03-202-2021Одговор на Барање

 

2020 Година

03-718-2020 Барање за пристап до информации од јавен карактер 

03-718-2020 Одговор на Барање

03-804-2020 Барање за пристап до информации од јавен карактер

03-804-2020 Одговор на Барање

03-503-2020 Барање за пристап до информации од јавен карактер

03-503-2020 Одговор на Барање

Веб порталот е изработен со поддршка на Проектот на ЕБОР – „Поддршка за подобрување на ефективноста на инспекциските служби во Северна Македонија“. Информациите објавени на оваа веб страница не ги одразуваат ставовите на Европската банка за обнова и развој или Владата на Луксембург.

ул. Даме Груев бр.3 блок 2, локал 5

1000 Скопје

Република Северна Македонија

Контакт телефон: +389 02 310 30 30

Електронска адреса: contact@is.gov.mk