База на испитни прашања


Согласно член 43, став (6) од Законот за инспекциски надзор, базата на прашања за општиот дел од испитот за стекнување со лиценца за инспектор е јавно достапна на веб страницата на Советот.

Подолу можете да го погледнете или да го преземете документот со базата на прашања со состојба октомври 2022 година.

Веб порталот е изработен со поддршка на Проектот на ЕБОР – „Поддршка за подобрување на ефективноста на инспекциските служби во Северна Македонија“. Информациите објавени на оваа веб страница не ги одразуваат ставовите на Европската банка за обнова и развој или Владата на Луксембург.

ул. Даме Груев бр.3 блок 2, локал 5

1000 Скопје

Република Северна Македонија

Контакт телефон: +389 02 310 30 30

Електронска адреса: contact@is.gov.mk