Стручна служба


Сектор за обуки

 

Одделение за планирање и развој на обуки

 

Име и презиме

 

Звање

 

Е-адреса

 

Телефон

 

Одделение за спроведување на обуки

 

Име и презиме

 

Звање

 

Е-адреса

 

Телефон

 

Калтрина Дарлишта Помлад соработник за обуки и испит за лиценца k.darlishta@is.gov.mk
Љуан Салихи Помлад соработник за организација и спроведување на обуки l.salihi@is.gov.mk 070-406-235
Анета Бејатовиќ Советник за следење и оценување на обуки a.bejatovic@is.gov.mk

Сектор за следење, координација и заеднички работи

Име и презиме

 

Звање

 

Е-адреса

 

Телефон

 

Маја Срезоска Раководител на Сектор за следење, координација и заеднички работи m.srezoska@is.gov.mk 070-281-171

Одделение за следење и координација на инспекциските служби

 

Име и презиме

 

Звање

 

Е-адреса

 

Телефон

 

Сања
Димеска-Стојковска
Советник за анализи, согласности и мислења s.dimeska@is.gov.mk 070-406-237
Далила Чекиќ Помлад соработник за следење и координација d.chekik@is.gov.mk

Одделение за општи и заеднички работи

 

Име и презиме

 

Звање

 

Е-адреса

 

Телефон

 

Елизабета Кучера Советник за стратешко планирање и човечки ресурси b.kuchera@is.gov.mk

072-313-077

Сектор за ИКТ

 

Одделение за ИКТ поддршка

Име и презиме

 

Звање

 

Е-адреса

 

Телефон

 

Емил Димоски Советник за ИКТ поддршка (Help desk) e.dimoski@is.gov.mk

Одделение за е-инспекции

 

 

Самостојни организациони единици

Одделение за финансиски прашања

 

Име и презиме

 

Звање

 

Е-адреса

 

Телефон

 

Сара Николовска Раководител на Одделение за финансиски прашања s.nikolovska@is.gov.mk 071-298-116

 


Веб порталот е изработен со поддршка на Проектот на ЕБОР – „Поддршка за подобрување на ефективноста на инспекциските служби во Северна Македонија“. Информациите објавени на оваа веб страница не ги одразуваат ставовите на Европската банка за обнова и развој или Владата на Луксембург.

ул. Даме Груев бр.3 блок 2, локал 5

1000 Скопје

Република Северна Македонија

Контакт телефон: +389 02 310 30 30

Електронска адреса: contact@is.gov.mk