Shërbimi profesional


Departamenti për trajnim

 

Njësia për planifikim dhe zhvillim të trajnimeve

 

Emri dhe mbiemri

 

Titulli

 

Email

 

Telefoni

 

Njësia për zbatim të trajnimeve

 

Emri dhe mbiemri

 

Titulli

 

Email

 

Telefoni

 

Kaltrina DarlishtaBashkëpunëtor i ri për trajnime dhe provim të licencësk.darlishta@is.gov.mk
Luan SalihiBashkëpunëtor i ri për organizimin dhe zbatimin e trajnimevel.salihi@is.gov.mk070-406-235

Departamenti për monitorim, koordinim dhe punë të përbashkët

 

Njësia për monitorim dhe koordinim të shërbimeve të inspektimit

 

Emri dhe mbiemri

 

Titulli

 

Email

 

Telefoni

 

Sanja Dimeska-StojkovskaKëshilltar për analiza, aprovime dhe mendimes.dimeska@is.gov.mk070-406-237
Todor PecevZyrtar i lartë për udhëheqje të regjistravetpecev@is.gov.mk070-406-232

Njësia për punë të përgjithshme dhe të përbashkëta

 

Emri dhe mbiemri

 

Titulli

 

Email

 

Telefoni

 

Maja SrezoskaShef i njësiat për punë të përgjithshme dhe të përbashkëtam.srezoska@is.gov.mk070-281-171
Elizabeta KucheraKëshilltar për planifikim strategjik dhe burime njerëzoreb.kuchera@is.gov.mk072-313-077

Departamenti për IKT

 

Njësia për IKT mbështetje

Emri dhe mbiemri

 

Titulli

 

Email

 

Telefoni

 

Emil DimoskiKëshilltar për Mbështetjen e TIK-ut (Help Desk)e.dimoski@is.gov.mk

Njësia për e-inspektime

 

 

Njësitë organizative të pavarura

Njësia për çështjeve financiare

 

Emri dhe mbiemri

 

Titulli

 

Email

 

Telefoni

 

Sara NikolovskaShef i njësiat për koordinim të buxhetits.nikolovska@is.gov.mk071-298-116

 

 

 

 

 

Web portali u zhvillua me mbështetjen e Projektit BERZH - "Mbështetje për të përmirësuar efektivitetin e shërbimeve të inspektimit në Maqedonisë së Veriut". Informacioni i botuar në këtë faqe në internet nuk pasqyron pikëpamjet e Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim ose Qeverisë së Luksemburgut.

Rruga Dame Gruev nr. 3 Blloku 2, Dyqani 5

1000 Shkup

Republika e Maqedonisë së Veriut

Telefoni i kontaktit: +389 02 310 30 30

Adresa e emailit: contact@is.gov.mk