Baza e pyetjeve të provimit


Në përputhje me nenin 43, paragrafi (6) i Ligjit për Inspektimin, baza e të dhënave për pyetjet për pjesën e përgjithshme të provimit për marrjen e licencës së inspektorit është publikisht e disponueshme në faqen e internetit të Këshillit.

Më poshtë mund të shihni ose shkarkoni dokumentin me pyetësorin e tetor 2022.

Web portali u zhvillua me mbështetjen e Projektit BERZH - "Mbështetje për të përmirësuar efektivitetin e shërbimeve të inspektimit në Maqedonisë së Veriut". Informacioni i botuar në këtë faqe në internet nuk pasqyron pikëpamjet e Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim ose Qeverisë së Luksemburgut.

Rruga Dame Gruev nr. 3 Blloku 2, Dyqani 5

1000 Shkup

Republika e Maqedonisë së Veriut

Telefoni i kontaktit: +389 02 310 30 30

Adresa e emailit: contact@is.gov.mk