Inspektorët


Inspektorë të nderuar,

Në këto faqe mund të gjeni informacione që do t’ju ndihmojnë të bëni më mirë punën tuaj, por edhe në lidhje me procesin e inspektimit, përfshirë të drejtat dhe përgjegjësitë tuaja.

Informacioni në këtë faqe në internet, i destinuar kryesisht për ju, të dashur inspektorë, është grupuar në tre kategori: 1) trajnim i përgjithshëm, 2) dokumente të dobishëm dhe 3) rregullore. Këtu do të keni gjithnjë në dispozicionin tuaj informacionin në lidhje me zhvillimin tuaj profesional, një listë të azhurnuar të rregulloreve nga të ashtuquajturat legjislacioni horizontal dhe dokumente të tjerë që do të jenë të dobishëm në punën tuaj.

Web portali u zhvillua me mbështetjen e Projektit BERZH - "Mbështetje për të përmirësuar efektivitetin e shërbimeve të inspektimit në Maqedonisë së Veriut". Informacioni i botuar në këtë faqe në internet nuk pasqyron pikëpamjet e Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim ose Qeverisë së Luksemburgut.

Rruga Dame Gruev nr. 3 Blloku 2, Dyqani 5

1000 Shkup

Republika e Maqedonisë së Veriut

Telefoni i kontaktit: +389 02 310 30 30

Adresa e emailit: contact@is.gov.mk