Kandidatët për inspektorë


Të nderuar inspektorë të ardhshëm,

Ligji i ri për inspektim (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë Veriore” nr. 102/19) prezanton për herë të parë termin “kandidatë për inspektor”, sepse paraqet një sistem krejtësisht të ri për punësimin e inspektorëve. Gjegjësisht, për të fituar statusin e inspektorit, së pari duhet të kaloni një proces trajnimi, i cili në varësi të mënyrës së punësimit, mund të zgjasë nga 9 në 12 muaj.

Gjatë kësaj kohe ju përgatitni dhe përvetësoni njohuritë dhe aftësitë që do t’ju nevojiten në kryerjen e detyrës së inspektimit. Por, para se të filloni të bëni inspektime, duhet të merrni një licencë të duhur inspektori.

Kjo është arsyeja pse, në këto faqe do të keni të gjithë informacionin që ju nevojitet për të studiuar dhe për të dhënë provimin e licencës. Informacioni është grupuar në katër kategori: 1) trajnim ndërveprues, 2) trajnim praktik, 3) provim i licencës së inspektorit dhe 4) baza e pyetjeve të provimit. Për më tepër, të gjithë kandidatët për inspektor do të mund të lidhen drejtpërdrejt me platformën e-mësimit nga këtu, e cila përmban të gjithë përmbajtjen e nevojshme për modulet e Programit të Trajnimit Interaktiv.

Web portali u zhvillua me mbështetjen e Projektit BERZH - "Mbështetje për të përmirësuar efektivitetin e shërbimeve të inspektimit në Maqedonisë së Veriut". Informacioni i botuar në këtë faqe në internet nuk pasqyron pikëpamjet e Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim ose Qeverisë së Luksemburgut.

Rruga Dame Gruev nr. 3 Blloku 2, Dyqani 5

1000 Shkup

Republika e Maqedonisë së Veriut

Telefoni i kontaktit: +389 02 310 30 30

Adresa e emailit: contact@is.gov.mk