Rezultatet e Provimit të Licencës së Inspektorit


Rezultatet për pjesën praktike të provimit


Rezultati, përkatësisht numri i pikëve të fituara, si dhe rezultati i provimit - i kaluar / i dështuar, është në dispozicion të kandidatit jo më vonë se tre ditë pas provimit. Për provimin praktik të kryer, Komisioni përpilon një raport i cili përmban të dhënat e mëposhtme: data, koha dhe vendi i provimit, përbërja e Komisionit, lista e kandidatëve për inspektor që morën provimin me pikët e fituara dhe rezultati i përgjithshëm dhe vula të shërbimit të inspektimit.

Web portali u zhvillua me mbështetjen e Projektit BERZH - "Mbështetje për të përmirësuar efektivitetin e shërbimeve të inspektimit në Maqedonisë së Veriut". Informacioni i botuar në këtë faqe në internet nuk pasqyron pikëpamjet e Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim ose Qeverisë së Luksemburgut.

Rruga Dame Gruev nr. 3 Blloku 2, Dyqani 5

1000 Shkup

Republika e Maqedonisë së Veriut

Telefoni i kontaktit: +389 02 310 30 30

Adresa e emailit: contact@is.gov.mk