Пазар, работни односи и безбедност и здравје при работа


ЈУЛИЈАНА СИЛЈАНОВСКА

Член на Инспекциски совет од област на надзор на пазарот, работни односи и безбедност и здравје при работа од 3.8.2017 година. Родена на 1.1.1962 година во Битола. Основно образование и Гимназија заврши во Битола, а дипломира во 1986 година, на Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје, во областа на општествените науки (ННСГ- социологија). Покрај мајчиниот македонски јазик, активно го користи англискиот јазик (ФЦЕ ниво – Б2), како и јазиците…

Повеќе >>

Животна средина и заштита на здравје на луѓето


Градежништво, урбанизам, комунални работи и транспорт


РЕСУЛ ШЕМО

Член на Инспекциски совет од областа на градежништво, урбанизам и транспорт, од 3.8.2017 година. Роден е на 25.10.1982 година во Охрид. Дипломирал  на  Економскиот  факултет  при  Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје на студиската програма сметководство и ревизија. Покрај мајчиниот турски јазик, активно го користи македонскиот, албанскиот, англискиот, како и јазиците од поранешна Југославија. Во својата професионална кариера, работел како соработник во Управата за јавни приходи. Досегашното искуство и…

Повеќе >>

Земјоделство, шумарство, ветеринарство и безбедност на храна


МЕЏИТ ЈУСУФИ

Член на Инспекциски совет од област на земјоделство, шумарство, ветеринарство и безбедност на храната од 3.10.2021 година. Роден на 5.12.1978 година во Зајас. Дипломира во 2007 година, на Правниот факултет „Јустинијан I“ на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Положил Нотарски испит во 2012 година и Правосуден испит во 2017 година. Покрај мајчиниот албански јазик, активно ги користи и македонски јазик и англискиот јазик. Од јули до септември 2021…

Повеќе >>

Образование, наука и култура


ЌЕРАМЕДИН СЕЉИМИ

Член на Инспекциски совет од областа на образование, наука и култура од 17.7.2019 година. Роден е на 5.2.1969 година во Гостивар. Дипломирал во ПМФ во 1995 година, на Универзитетот во Приштина, Република Косово, насока биологија и се стекнал со звање професор по биологија. Покрај мајчиниот албански јазик, активно го користи македонскиот јазик, англискиот јазик (BULATS), има основни познавања на јазиците од поранешна Југославија и францускиот јазик. Поседува меѓународно признат сертификат…

Повеќе >>

Управа


Д-р БЛАГОЈА ГЕШОСКИ

Член на Инспекциски совет од областа на управата, од 3.8.2017 година. Роден е на 10.07.1972 година во Прилеп, каде живее и денес. Дипломирал на дефектолошкиот факултет во Белград, а магистрирал и докторирал на Институтот за дефектологија при Филозофскиот факултет на Универзитетот Св. „Кирил и Методиј“ во Скопје. Покрај мајчиниот македонски јазик, активно го користи англискиот јазик, јазиците од поранешна Југославија и бугарскиот јазик. Има одлично познавање на најчесто користените компјутерски…

Повеќе >>

Веб порталот е изработен со поддршка на Проектот на ЕБОР – „Поддршка за подобрување на ефективноста на инспекциските служби во Северна Македонија“. Информациите објавени на оваа веб страница не ги одразуваат ставовите на Европската банка за обнова и развој или Владата на Луксембург.

ул. Даме Груев бр.3 блок 2, локал 5

1000 Скопје

Република Северна Македонија

Контакт телефон: +389 02 310 30 30

Електронска адреса: contact@is.gov.mk