Игор Вељаноски
Тел.: 072285555
Е-маил: i.veljanoski@is.gov.mk

Член на Инспекциски совет од областа на пазар, работни односи и безбедност и здравје при работа, од 13.08.2022 година.
Роден е на 13.07.1979 година во Скопје.
Дипломирал на Институтот за социјална работа и социјална политика при Филозофскиот факултет, на Универзитетот Св. “ Кирил и Методиј “ , а магистрирал на Правниот факултет на Универзитетот Св. “ Кирил и Методиј “ и се стекнал со назив : Магистер по право од областа – деловно право.
Покрај мајчиниот јазик, активно го користи англискиот јазик и јазиците од поранешна Југославија.
Има одлично познавање на најчесто користените компјутерски програми.

Работно искуство:

Август 2022. – Член на Инспекциски совет;

Јуни 2018 – Август 2022 год. – Оперативен директор во ЈП “ Паркови и зеленило “ – Скопје;

Јануари 2015 – Јуни 2018 год. – Раководител на малопродажба во приватна компанија;

Април 2001 – Август 2014 год. – Раководител на големопродажба во приватна компанија.

Дополнително искуство :

Април 2013 – Октомври 2017 год. – Член на Совет на општина Кисела Вода;

Март 2016 – Мај 2016 год. – Надворешен советник во кабинетот на министерот во Министерството за труд и социјална политика, во Сектор за социјална заштита;

Октомври 2017 – Ноември 2021 год. – Член на Совет на град Скопје.
Веб порталот е изработен со поддршка на Проектот на ЕБОР – „Поддршка за подобрување на ефективноста на инспекциските служби во Северна Македонија“. Информациите објавени на оваа веб страница не ги одразуваат ставовите на Европската банка за обнова и развој или Владата на Луксембург.

ул. Даме Груев бр.3 блок 2, локал 5

1000 Скопје

Република Северна Македонија

Контакт телефон: +389 02 310 30 30

Електронска адреса: contact@is.gov.mk