ЌЕРАМЕДИН СЕЉИМИ
Тел.: 070265689
Е-маил: q.selimi@is.gov.mk

Член на Инспекциски совет од областа на образование, наука и култура од 17.7.2019 година.

Роден е на 5.2.1969 година во Гостивар.

Дипломирал во ПМФ во 1995 година, на Универзитетот во Приштина, Република Косово, насока биологија и се стекнал со звање професор по биологија.

Покрај мајчиниот албански јазик, активно го користи македонскиот јазик, англискиот јазик (BULATS), има основни познавања на јазиците од поранешна Југославија и францускиот јазик.

Поседува меѓународно признат сертификат за користење на компјутерски програми за канцелариско работење.

Во повеќе од две – децениската професионална кариера, работел на повеќе работни и раководни места во јавните установи и администрација, како професор, директор на училиште, овластен инспектор за образование, раководител на секторот за јавни дејности во Општина Гостивар, а бил и член на Инспекцискиот совет од 2015 до 2017 год.

Присуствувал на меѓународни и домашни конференции, семинари и работилници.

 

 
Веб порталот е изработен со поддршка на Проектот на ЕБОР – „Поддршка за подобрување на ефективноста на инспекциските служби во Северна Македонија“. Информациите објавени на оваа веб страница не ги одразуваат ставовите на Европската банка за обнова и развој или Владата на Луксембург.

ул. Даме Груев бр.3 блок 2, локал 5

1000 Скопје

Република Северна Македонија

Контакт телефон: +389 02 310 30 30

Електронска адреса: contact@is.gov.mk