Наши документи


Драги посетители,

Со избор на некое подмени десно, можете да пристапите до поголем број на документи поврзани со работењето на Инспекцискиот совет.

Во подменито „Внатрешни процедури“ се наоѓаат документи кои ги опишуваат стандардните оперативни процедури за различни постапки кои се применуваат во работењето на Советот.

Во подменито „Организациски документи“ се наоѓаат документи поврзани со внатрешната организација и систематизација на работните места во Советот.

Во подменито „Плански и извештајни документи“ се наоѓаат документи поврзани со планирањето и известувањето за работата на Советот, вклучувајќи и документи за буџетот.

Во подменито „Останати документи“ се наоѓаат различни документи поврзани со работата на Советот, кои не се категоризирани во претходните три категории.

Ви благодариме за вашиот интерес за нашата работа.

Веб порталот е изработен со поддршка на Проектот на ЕБОР – „Поддршка за подобрување на ефективноста на инспекциските служби во Северна Македонија“. Информациите објавени на оваа веб страница не ги одразуваат ставовите на Европската банка за обнова и развој или Владата на Луксембург.

ул. Даме Груев бр.3 блок 2, локал 5

1000 Скопје

Република Северна Македонија

Контакт телефон: +389 02 310 30 30

Електронска адреса: contact@is.gov.mk