Е-инспектор


Линк до платформата е-инспектор:

 

http://e-inspektor.mk/

 
контакт е-маил : e-inspektor@is.gov.mk


ИНФОГРАФИЦИ:

1. Што е Е-Инспектор? (Инфографик)

2. Кои се придобивките од Е-Инспектор? (инфографик)

3. Улога и надлежност на инспекцискиот систем (Инфоргафик)

4. Поднеси претставка (Инфографик)

5. Е-Инспектор функционира преку (Инфографик)


Промотивен видео спот за е-инспектор

    

Веб порталот е изработен со поддршка на Проектот на ЕБОР – „Поддршка за подобрување на ефективноста на инспекциските служби во Северна Македонија“. Информациите објавени на оваа веб страница не ги одразуваат ставовите на Европската банка за обнова и развој или Владата на Луксембург.

ул. Даме Груев бр.3 блок 2, локал 5

1000 Скопје

Република Северна Македонија

Контакт телефон: +389 02 310 30 30

Електронска адреса: contact@is.gov.mk