Известување за Годишна програма за генерички обуки за 2020 година


Почитувани инспектори,

Сакаме да Ве известиме дека на платформата за електронско учење, на Инспекцискиот совет, достапни се генеричките обуки од Годишната програма за генерички обуки за 2020 година каде се додадени инспекторите од Вашата инспекциска служба.

Со донесувањето на Законот за инспекциски надзор е воспоставен целосно нов систем за развој и управување со инспекторите во инспекциските служби на централно ниво. Ваквиот систем ја препознава важноста на обуката во развојот на професионални и компетентни инспектори, кои претставуваат една од основните алки во успешното спроведување на законските и подзаконските акти во државата.

Поради вонредната состојба предизвикана од вирусот COVID-19, Владата на РСМ донесе Уредба со законска сила за применување на Законот за инспекциски надзор, со која спроведувањето на Годишната програма за генерички обуки на инспекторите за 2020 година, беше одложено до 31.8.2020 година.

Како последица на одложувањето, а со цел заштита на животот и здравјето на луѓето и јавниот интерес,  предизвикани од здравствените и епидемиолошки услови кои ги наметнува состојбата со вирусот COVID-19, класичниот начин на организирање на обуки во училница, нема да се користи до крајот на тековната, како и во текот на 2021 година.

Од таа причина Годишната програма за генеричките обуки за 2020 година ќе се реализира со користење на новата електронска платформа за учење, која ќе овозможи самостојно учење од материјалите на  генеричките обуки.

Веб порталот е изработен со поддршка на Проектот на ЕБОР – „Поддршка за подобрување на ефективноста на инспекциските служби во Северна Македонија“. Информациите објавени на оваа веб страница не ги одразуваат ставовите на Европската банка за обнова и развој или Владата на Луксембург.

ул. Даме Груев бр.3 блок 2, локал 5

1000 Скопје

Република Северна Македонија

Контакт телефон: +389 02 310 30 30

Електронска адреса: contact@is.gov.mk