Насоки за пристап до ЛМС платформа за електронско следење на обуки


Инспекцискиот совет подготви Насоки за пристап до ЛМС платформата,за потребите на инспекторите за следење на Генеричките обуки за 2020 година. Насокоите можете да ги превземете на следниот линк:

Насоки за пристап до ЛМС платформата

Веб порталот е изработен со поддршка на Проектот на ЕБОР – „Поддршка за подобрување на ефективноста на инспекциските служби во Северна Македонија“. Информациите објавени на оваа веб страница не ги одразуваат ставовите на Европската банка за обнова и развој или Владата на Луксембург.

ул. Даме Груев бр.3 блок 2, локал 5

1000 Скопје

Република Северна Македонија

Контакт телефон: +389 02 310 30 30

Електронска адреса: contact@is.gov.mk