Ивестување за Интерактивна обука јануари-април 2021 година


Инспекцискиот совет на 196 та седница одржана на 14.1.2021 година, го разгледа Упатството за следење на интерактивна обука и деталниот Календра со распоред за одржување на интерактивните обуки за период од 20 јануари до 13 април 2021 година.

Интерактивната обука ќе започне на 20 јануари 2021 година.

 

Веб порталот е изработен со поддршка на Проектот на ЕБОР – „Поддршка за подобрување на ефективноста на инспекциските служби во Северна Македонија“. Информациите објавени на оваа веб страница не ги одразуваат ставовите на Европската банка за обнова и развој или Владата на Луксембург.

ул. Даме Груев бр.3 блок 2, локал 5

1000 Скопје

Република Северна Македонија

Контакт телефон: +389 02 310 30 30

Електронска адреса: contact@is.gov.mk