По интензивна соработка успешно заврши Проектот за Модернизација на инспекциските служби


По интензивна  соработка успешно заврши Проектот на USAID Nort Macedonia за Модернизација на инспекциските служби на кој Инспекцискиот совет, со дел од инспекциските служби работеше во последните 4 години.

Една од клучните придобивки  што произлезе од оваа соработка е софтверот             „е – инспектор“, кој ќе се доразвива во иднина со подршка на Владата на Република Северна Македонија, а ќе биде од корист за сите граѓани и бизнис заедницата во државата.

Благодарност  до сите кои соработуваа и дадоа придонес Проектот за Модернизација на инспекциските служби да се реализира.

Веб порталот е изработен со поддршка на Проектот на ЕБОР – „Поддршка за подобрување на ефективноста на инспекциските служби во Северна Македонија“. Информациите објавени на оваа веб страница не ги одразуваат ставовите на Европската банка за обнова и развој или Владата на Луксембург.

ул. Даме Груев бр.3 блок 2, локал 5

1000 Скопје

Република Северна Македонија

Контакт телефон: +389 02 310 30 30

Електронска адреса: contact@is.gov.mk