ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 1/2021 за унапредување на 1 (еден) административeн службеник во Инспекцискиот совет


Врз основа на член 30 став (3) и член 48 од Закон за административни службеници („Сл. весник на РСМ” бр.27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16, 11/18, 275/2019, 14/2020, 112/2021 и 215/2021), Правилникот за формата и содржината на интерниот оглас, начинот на поднесување на пријавата за унапредување, начинот на спроведување на административната селекција и интервјуто, како и начинот на нивно бодирање и максималниот број на бодови од постапката на селекција, во зависност од категоријата на работно место за кое е објавен интерниот оглас („Сл. весник на Република Северна Македонија“ бр.11/15, 35/18 и 303/20) и Правилникот за систематизација на работните места во Инспекцискиот совет, бр. 01-181/1 од 3.2.2020 година и Правилникот за дополнување на Правилникот за систематизација на работните места бр. 01-494/1 од 26.5.2021 година, Претседателот на Инспекцискиот совет објавува ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 1/2021 за унапредување на 1 (еден) административeн службеник во Инспекцискиот совет.
 

Веб порталот е изработен со поддршка на Проектот на ЕБОР – „Поддршка за подобрување на ефективноста на инспекциските служби во Северна Македонија“. Информациите објавени на оваа веб страница не ги одразуваат ставовите на Европската банка за обнова и развој или Владата на Луксембург.

ул. Даме Груев бр.3 блок 2, локал 5

1000 Скопје

Република Северна Македонија

Контакт телефон: +389 02 310 30 30

Електронска адреса: contact@is.gov.mk