ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА СОРАБОТКАТА ПОМЕЃУ ИНСПЕКЦИСКИОТ СОВЕТ И ЕБОР


По успешното завршување на двете фази од Проектот – Поддршка за подобрување на ефективноста на инспекциите во Република Северна Македонија и реализирање на сите планирани активности, на 14.02.2022 година официјално започна третата фаза на соработка со Европската банка за обнова и развој (ЕБОР), во која ќе се реализира  Проектот – Проширување на поддршката на инспекциските реформи во Северна Македонија – Изработка на 13 модули за проширување на софтверот е-Инспектор.

Во рамки на проектот предвидена е реализација на следните активности:

  • Изработка на Анализа на трошоци и придобивки за опциите за хостирање на системот е-инспектор. Анализата треба да ги елаборира економските и техничките аспекти на хостирање и одржување на е-инспекторот, врз основа на која Инспекцискиот совет ќе донесе одлука за најдобра и најисплатлива опција за хостирање на системот е-инспектор.
  • Подготовка на тендерска документација со техничка спецификација за изработка на модулите на е-Инспектор за 13-те инспекторати.
  • Изработка/проширување на софтверот е-Инспектор со 13 дополнителни модули, односно автоматизирање на следните процеси: спроведување на инспекцискиот надзор, планирање и ИТ поддршка.

Во рамки на проектот ќе бидат опфатени 13 инспекторати, и тоа: Државен инспекторат за земјоделство, Државен просветен инспекторат, Државен санитарен и здравствен инспекторат, Државен инспекторат за шумарство и ловство, Државен инспекторат за транспорт, Државен инспекторат за животна средина, Државен инспекторат за техничка инспекција, Државен инспекторат за градежништво и урбанизам, Државен комунален инспекторат, Инспекторат за употреба на јазиците, Државен инспекторат за локална самоуправа, Државен девизен инспекторат и Агенцијата за храна и ветеринарство.

Проект е предвидено да трае 18 месеци.

Веб порталот е изработен со поддршка на Проектот на ЕБОР – „Поддршка за подобрување на ефективноста на инспекциските служби во Северна Македонија“. Информациите објавени на оваа веб страница не ги одразуваат ставовите на Европската банка за обнова и развој или Владата на Луксембург.

ул. Даме Груев бр.3 блок 2, локал 5

1000 Скопје

Република Северна Македонија

Контакт телефон: +389 02 310 30 30

Електронска адреса: contact@is.gov.mk