Реализиран консултативниот час за Модул 1 закон за инспекциски надзор


На 9-ти март во просториите на Инспекцискиот совет, постапувајки по протоколите за заштита од пандемија, во две групи, се реализираше консултативниот час за кандидатите за инспектори чија тематика опфаќаше презентации и дискусии од Модул 1 – Закон за инспекциски надзор.

Обучувачите г-ѓа Грозданка Тилева од Државниот инспекторат за труд и г-ѓа Силвана Трбогазова од Државниот инспекторат за земјоделство, преку своето долгогодишно искуство преку примери од праксата, им овозможија на кандидатите поблиску да се запознаат со одредбите од Законот за инспекциски надзор.

 

 

Веб порталот е изработен со поддршка на Проектот на ЕБОР – „Поддршка за подобрување на ефективноста на инспекциските служби во Северна Македонија“. Информациите објавени на оваа веб страница не ги одразуваат ставовите на Европската банка за обнова и развој или Владата на Луксембург.

ул. Даме Груев бр.3 блок 2, локал 5

1000 Скопје

Република Северна Македонија

Контакт телефон: +389 02 310 30 30

Електронска адреса: contact@is.gov.mk