Известување за лиценци


Почитувани,

Законот за инспекциски надзор (Службен весник на Република Северна Македонија бр.102/19), во членот 103, став (1) и (2) предвидува дека три месеци пред истекот на важноста на лиценцата издадена пред денот на започнување на примената на овој закон, Советот на барање на носителот на лиценцата, ќе издаде нова лиценца за инспектор со трајна важност.

Сите лица кои имаат доставено уредно Барање за реиздавање на лиценца за инспектор, која е со важност до 14.04.2022 година и 12.05.2022 година, новите лиценци со трајна важност ќе може да ги подигнат лично, од просториите на Инспекциски совет, започнувајќи од 14.04.2022 година, во период од 08:30-15:30 часот.

Доколку лицето не е во можност лично да ја подигне лиценцата за инспектор со трајна важност, истата може да ја подигне друго лице во негово име, со достава на уредно потпишано овластување или изјава.

 

Веб порталот е изработен со поддршка на Проектот на ЕБОР – „Поддршка за подобрување на ефективноста на инспекциските служби во Северна Македонија“. Информациите објавени на оваа веб страница не ги одразуваат ставовите на Европската банка за обнова и развој или Владата на Луксембург.

ул. Даме Груев бр.3 блок 2, локал 5

1000 Скопје

Република Северна Македонија

Контакт телефон: +389 02 310 30 30

Електронска адреса: contact@is.gov.mk