Средба меѓу инспекциски совет и претставници од Државниот инспекторат за транспорт, Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам, Државниот комунален инспекторат и Управата за сигурност во железничкиот сообраќај


На ден 26.05.2022 година во просториите на Инспекцискиот совет, в.д. претседателката на Инспекцискиот совет Даниела Рендевска заедно со членот на Инспекциски совет од Областа на градежништво, урбанизам, комунални работи и транспорт Ресул Шемо, одржаа работна средба со директорот на Државниот инспекторат за транспорт Гајур Рушити, директорот на Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам Фатмир Арифи, директорот на Управата за сигурност во железничкиот сообраќај Дејан Богоевски и директорот на Државниот комунален инспекторат Сали Ајдини. На средбата се разговараше за тековните проекти кои се спроведуваат во Инспекцискиот совет, со посебен акцент на проектот Е-инспектор, којшто е финансиран од EBRD.

В.д. претседателката ги информираше присутните за новиот проект финансиран од USAID, кој ќе се спроведува во наредните три месеци, чија главна цел е анализа на спроведувањето на Законот за инспекциски надзор.

На средбата се разменија информации за предизвиците со кои се соочуваат инспекциските служби и се заклучи дека досегашната соработка ќе продолжи и во иднина.

Веб порталот е изработен со поддршка на Проектот на ЕБОР – „Поддршка за подобрување на ефективноста на инспекциските служби во Северна Македонија“. Информациите објавени на оваа веб страница не ги одразуваат ставовите на Европската банка за обнова и развој или Владата на Луксембург.

ул. Даме Груев бр.3 блок 2, локал 5

1000 Скопје

Република Северна Македонија

Контакт телефон: +389 02 310 30 30

Електронска адреса: contact@is.gov.mk