СОСТАНОК НА ИНСПЕКЦИСКИ СОВЕТ СО СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА


Денеска на 9.6.2022 год., во просториите на Јавното претпријатие Службен весник на Република Северна Македонија, в. д. директорот, м-р Владимир Кроневски одржа работен состанок со в. д. претседателката на Инспекцискиот совет на Република Северна Македонија, Даниела Рендевска и Оља Петрушевска Томева, проектен координатор на ЕБРД во Инспекциски совет. На средбата се разговараше за можностите за напредување со досегашната соработка, а посебен акцент беше ставен на проектот Е-инспектор, кој е поддржан од ЕБРД, и достапноста на законската регулатива, за инспекциските служби, преку е-базата на прописите на ЈП Службен весник на РСМ.

 

Веб порталот е изработен со поддршка на Проектот на ЕБОР – „Поддршка за подобрување на ефективноста на инспекциските служби во Северна Македонија“. Информациите објавени на оваа веб страница не ги одразуваат ставовите на Европската банка за обнова и развој или Владата на Луксембург.

ул. Даме Груев бр.3 блок 2, локал 5

1000 Скопје

Република Северна Македонија

Контакт телефон: +389 02 310 30 30

Електронска адреса: contact@is.gov.mk