Обука на тема “Вовед во еколошка корупција”


Претседателката Даниела Рендевска и членот Влатко Серафимов од Област 2 – Животна средина и заштита на здравје на луѓето се дел од Обуката на тема “Вовед во еколошка корупција” која е во организација на ЦЕД Флорозон . Обуката е реализирана во Охрид во период од 27-29 ноември.

Целна група на обуката се претставниците на основните судови, јавното обвинителство, граѓанските организации, младите , претставниците на институциите надлежни за развој и имплементација на анти-коруптивните политики во областа на животната средина и претставниците на локалната самоуправа.

Претседателката на Инспекцискиот совет , Рендевска со презентацијата даде осврт на клучните активности и алатки на Инспекцискиот совет во борбата за спречување на корупцијата .

Веб порталот е изработен со поддршка на Проектот на ЕБОР – „Поддршка за подобрување на ефективноста на инспекциските служби во Северна Македонија“. Информациите објавени на оваа веб страница не ги одразуваат ставовите на Европската банка за обнова и развој или Владата на Луксембург.

ул. Даме Груев бр.3 блок 2, локал 5

1000 Скопје

Република Северна Македонија

Контакт телефон: +389 02 310 30 30

Електронска адреса: contact@is.gov.mk