Работна средба со претставници од Socieux+


Во Инспекцискиот совет беше одржана средба на која присуствуваа претседателката на Инспекцискиот совет Даниела Рендевска, членот на Инспекцискиот совет Игор Вељаноски, директорот на Државниот инспекторат за труд Весна Томовска, со претставници од Socieux+ тело за техничка соработка помеѓу јавните и социјалните партнери, основан и кофинансиран од ЕУ. На средбата претставниците на Socieux+ се информираа за надлежностите на Советот, неговата работа, како и за работата на државните инспектори од Државниот инспекторат за труд и функционирањето на системот Е-Инспектор и неговото имплементирање при вршењето на инспекцискиот надзор.

 

Веб порталот е изработен со поддршка на Проектот на ЕБОР – „Поддршка за подобрување на ефективноста на инспекциските служби во Северна Македонија“. Информациите објавени на оваа веб страница не ги одразуваат ставовите на Европската банка за обнова и развој или Владата на Луксембург.

ул. Даме Груев бр.3 блок 2, локал 5

1000 Скопје

Република Северна Македонија

Контакт телефон: +389 02 310 30 30

Електронска адреса: contact@is.gov.mk