Средба со в.д директорот на Државниот просветен инспекторат Халит Фератов


Денес во просториите на Инспекцискиот совет Претседателот на Инспекциски совет Даниела Рендевска и надлежниот член од одбласта образование, наука и култура Ќерамедин Селими одржаа средба со в.д директорот на Државниот просветен инспекторат Халит Фератов. На средбата се дискутираше за предизвиците со кои се соочува ДИП во однос на кадровската екипираност во инспекторатот. Главен акцент на средбата беше ставен на соработката помеѓу двете институции, како и за вклучувањето на Државниот просветен инспекторат во системот Е-инспектор.

Веб порталот е изработен со поддршка на Проектот на ЕБОР – „Поддршка за подобрување на ефективноста на инспекциските служби во Северна Македонија“. Информациите објавени на оваа веб страница не ги одразуваат ставовите на Европската банка за обнова и развој или Владата на Луксембург.

ул. Даме Груев бр.3 блок 2, локал 5

1000 Скопје

Република Северна Македонија

Контакт телефон: +389 02 310 30 30

Електронска адреса: contact@is.gov.mk